סת"ם סנטר

יכתוב פרשת הקטורת על קלף או גוויל בכתב אשורית כספר תורה, ויקרא בו ויעשה לו סגולה
דהקטורת מעשיר
ומובטח לו דלא יופסק פרנסתו
ותמיד יהיה לו פרנסה טובה וכלכלה ברווח ולא בצמצום (כף החיים סימן י"ז אות י"ח)

פיטום הקטורת על קלף

נכתב בטהרה ע"י סופר מוסמך

מבצע לזמן מוגבל

4 תשלומים של 149 ש"ח

במקום 799₪

צור קשר