סת"ם סנטר

מגילת אסתר

מגילה כתב חב״ד אותיות אדמור הזקן כתב יפה מאוד. נערכה ב 42 שורות עפ המגילה של הרבי הרש״ב שפורסמה. קלף

מגילת אסתר

מהודרת סופר עם תעודה ללא יציאות מהשורות כתב יפה מאוד ואחיד