מגילת אסתר מהודרת המלך

Topic created · 1 Posts · 22 Views
  • למכירה מגילת אסתר מהודרת- "המלך"
    28 שורות, כתב אר"י, כל שורה בגובה 1 ס"מ
    נכתבה ע"י סופר יר"ש
    0527618838 משה
    קלף עבודת יד נפרשטק

Log in to reply