ספר ללימודי סת"ם

Topic created · 3 Posts · 251 Views
 • למתחילים, דרוש ספר שיכלול בתוכו את רוב/ כל הדינים המעשיים על איזה ספר תוכלו להמליץ?
  וכן אם יש קישור לקניה
  תודה רבה

 • @משה-ת כדי לקבל תעודת הסמכה ממכון יד רפאל צריך ללמוד את הספרים הבאים

  משנה ברורה – סימן ל”ב סעיף א’-ל”ו (כולל ל”ו). סימן ל”ו כולל משנת סופרים.
  יריעות שלמה ח”א – הלכות בלבד ללא המקורות.
  קול יעקב – יו”ד סימן רע”ו / יריעות שלמה חלק ד פרקים ד-ו.

 • יש לי ספר מעולה באפליקצית מלאכת שמים www.dibiz.com/mms

Log in to reply