הגהות ממוחשבות לסת"ם

Topic created · 1 Posts · 90 Views
  • ניתן לתת אצלי ספרי תורה תפילן מזוזות קטורת וכן נ"ך להגהות ממוחשבות, עבודה מדויקת וזריזה במחירים נוחים

Log in to reply